Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X

Thứ Sáu, 30-10-2020, 17:30

Chiều 30-10, tại Hà Nội khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, dưới sự chủ trì của đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội nghị lần này cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 khóa X BCH Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai nhiệm vụ công tác đến hết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021; báo cáo công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam; báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XI; Dự thảo Điều lệ Hội; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2015-2020. 

Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 khóa X BCH Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai nhiệm vụ công tác đến hết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021, do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi nêu rõ: Năm 2020, Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam đã chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Hội Nhà báo trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực và hiệu quả vào công cuộc đổi mới đất nước cũng như sự phát triển của báo chí Việt Nam.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, T.Ư Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam cần quan tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, các Nghị quyết của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, BCH Hội và Kế hoạch công tác năm 2021 của Hội Nhà báo Việt Nam. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm lớn; phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch báo chí.

Đồng thời, phối hợp Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao giai đoạn 2021-2025, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung cao độ để tổ chức thành công Hội Báo toàn quốc năm 2021; kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 15; Giải Bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 15; Liên hoan toàn quốc tiếng hát người làm báo Việt Nam lần thứ 7; phối hợp các bộ, ban, ngành T.Ư tổ chức các giải báo chí năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào hai nội dung lớn: Dự thảo Điều lệ Hội; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị cũng thông qua báo cáo kết quả công tác giới thiệu nhân sự bầu BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thuận Hữu yêu cầu các Ủy viên BCH phát huy tinh thần gương mẫu, tiếp tục gửi ý kiến đóng góp vào dự thảo, văn kiện bằng văn bản gửi về T.Ư Hội. Đồng thời cho biết tại Hội nghị BCH lần thứ 14, sẽ tập trung thảo luận, bàn bạc, cho ý kiến về công việc của Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, dự kiến diễn ra vào tháng 12-2020.

PHÚC QUÂN