Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Thứ Bảy, 22-02-2020, 01:46

Ngày 21-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 2-2020.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020”, thông báo về đặc điểm, diễn biến tình hình chung thế giới, khu vực và những tác động đến Việt Nam; kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019. Đại diện Bộ Y tế thông tin chuyên đề “Những nét nổi bật trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam; dự báo tình hình và những giải pháp của Việt Nam trong thời gian tới”; thông báo về đường lối, chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trước dịch bệnh này.

Kết luận hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư đánh giá cao kết quả đội ngũ báo cáo viên các cấp đạt được trong thời gian qua; nêu cơ hội, khó khăn, thách thức đối với đất nước trong thời gian tới và định hướng công tác tuyên truyền trong năm 2020.