Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ Năm, 03-12-2020, 04:32

Chiều 2-12, tại Hà Nội, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt Ðoàn đại biểu Quân đội dự Ðại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ hai năm 2020, do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng các đại biểu là những người con ưu tú của đồng bào các dân tộc đang công tác trong Quân đội có nhiều thành tích xuất sắc, được các đơn vị, địa phương bình chọn về dự Ðại hội. Ðồng chí khẳng định, Ðảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò công tác dân tộc của Ðảng, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chức năng đội quân công tác của Ðảng, quân đội đã tổ chức, tiến hành tốt công tác dân tộc nói chung, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, đạt hiệu quả thiết thực, xứng đáng là quân đội của dân, do dân và vì dân; góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế…

Ðể góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Ðảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về công tác dân tộc. Ðồng thời, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ người dân tộc thiểu số, quan tâm tạo nguồn cán bộ cho đơn vị và địa phương; tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ, chiến sĩ người dân tộc thiểu số rèn luyện, phấn đấu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng đất nước.

Tại buổi gặp mặt, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng 25 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2009 -2019.

CTV