Hoàn thành đại hội điểm trên cơ sở của Tỉnh ủy Tây Ninh

Thứ Sáu, 10-07-2020, 14:16

Ngày 10-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) lần thứ XII tiến hành thảo luận, kết luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đây là đảng bộ trên cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh chọn tổ chức đại hội điểm của tỉnh.

Sau ba ngày làm việc, đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Tây Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 40 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Hồng Thanh giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025; đại hội cũng bầu 28 đại biểu chính thức và hai  đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI.

Đại hội cũng đã thảo luận, kết luận và biểu quyết thông qua tổng hợp góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI.

Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Theo đó, về kinh tế: tổng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu tăng bình quân hẳng năm 8,5%; Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng bình quân hẳng năm 1,2%; Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hẳng năm 8%; Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ tăng bình quân hằng năm 11,5%; Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên một ha đất trồng trọt đạt 142 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hẳng năm 19 đến 20%.

Cạnh đó, Nghị quyết Đại hội cũng đề ra tỷ lệ tổ chức cở sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%; phát triển 500 đảng viên mới.

MINH ANH