Giao kế hoạch vốn thực hiện các dự án xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Thứ Tư, 23-10-2019, 04:50

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2019 vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự (Nguồn lệ phí) để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao cho Dự án Mua trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư giao chi tiết danh mục dự án và mức kế hoạch đầu tư vốn; chủ trì kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn từ Nguồn lệ phí. Bộ Ngoại giao thông báo cho các đơn vị danh mục dự án và mức kế hoạch vốn đầu tư; thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn từ Nguồn lệ phí theo kế hoạch được giao. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể trong những trường hợp có phát sinh kinh phí do chênh lệch tỷ giá thực tế với tỷ giá tính dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình giải ngân cả năm kế hoạch đầu tư vốn từ Nguồn lệ phí.

PV