Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND:

Dựa vào dân, cuộc chiến chống tham nhũng nhất định thành công

Chủ Nhật, 24-01-2016, 14:50

Phóng viên (PV): Theo đồng chí, cần làm gì để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó có ngành công an?

Đồng chí Trương Giang Long: Chúng ta cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, không thiên về một giải pháp nào. Giải pháp đầu tiên là phải cần phát huy hết trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Thứ hai là tập trung xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ chặt, đủ căn cứ để không có điều kiện tham nhũng. Thứ ba, cần áp dụng các biện pháp thuyết phục, răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo. Đối với những kẻ cố tình vi phạm thì phải áp dụng pháp luật nghiêm minh. Giải pháp cuối cùng là cần đặt dưới sự giám sát của nhân dân. Nhân dân biết hết, kiểm tra được hết và luôn đánh giá rất công tâm kết quả công tác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Cái gì cũng phải dựa vào dân, dân giúp nhiều ta thành công nhiều, giúp ít ta thành công ít. Đảng ta có một tài sản vô cùng quý giá cần ra sức gìn giữ, phát huy trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, đó là tình dân, sự thương yêu, đùm bọc, cưu mang, chia sẻ, giúp đỡ của nhân dân. Có dân, nhất định cuộc đấu tranh chống tham nhũng sẽ thành công.

PV: Đồng chí đánh giá thế nào về vai trò của báo chí trong PCTN?

Đồng chí Trương Giang Long: Báo chí là nhịp cầu nối giữa nhân dân với Đảng, với cơ quan công quyền, báo chí đã phản ánh thì không ai bịt, ai che được. Vấn đề ở đây là nhà báo cần dũng cảm, cần bản lĩnh, lắng nghe, phân tích, sàng lọc thật tốt. Nhà báo phải chịu trách nhiệm về thông tin của mình trên báo chí. Thông tin rất quan trọng nhưng phải chính thống và có trách nhiệm.

PV: Theo đồng chí, làm thế nào để lựa chọn được những cán bộ trong sạch?

Đồng chí Trương Giang Long: Đảng ta đã nhận diện đúng, khẳng định rõ những khuyết điểm, hạn chế của công tác PCTN, vấn đề bây giờ là tổ chức thực hiện như thế nào cho hiệu quả trong thời gian tới. Khâu then chốt có ý nghĩa quyết định trong mọi hoạt động của Đảng không chỉ là chống tham nhũng, tiêu cực, mà chính là công tác cán bộ. Làm sao lựa chọn được cán bộ tốt? Điều này không đơn giản nhưng chúng ta có thể lựa chọn được, khó nhưng không phải là không làm được. Cán bộ tốt hay xấu được đo bởi năng lực thực hiện công việc mà họ đang đảm nhiệm, trách nhiệm của họ với nhân dân; thái độ của họ trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Một cán bộ tốt trước tiên phải là người hết lòng vì công việc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo thái độ công tác của mình. Tôi tin là nhân dân lựa chọn rất công bằng. Ai vì dân, vì nước sẽ được tín nhiệm, và nhân dân tín nhiệm thì Đảng sẽ lựa chọn.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

ANH KHÔI (Thực hiện)