Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

Thứ Sáu, 05-06-2020, 14:29
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

NDĐT - Ngày 5-6, Đoàn công tác T.Ư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã báo với Đoàn công tác tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã chủ động trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn cấp huyện và cấp cơ sở thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW đồng bộ thống nhất, cụ thể và dễ thực hiện; thực hiện giao và kiểm soát việc giao các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đến huyện, huyện giao đến xã bảo đảm hệ thống chỉ tiêu chủ yếu thống nhất, đây là việc làm chưa có ở các nhiệm kỳ trước. Tính đến ngày 2-6, tỉnh Tuyên Quang có 241/448 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội, các chi, đảng bộ cơ sở sẽ tiến hành tổ chức đại hội xong trong tháng 6.

Thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục bám sát nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu và tiến độ công tác đã chỉ ra tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 96-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 306-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của cấp có thẩm quyền tích cực, chủ động tập trung thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng và tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội, nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị; tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí sôi nổi, dân chủ trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực của Tỉnh ủy Tuyên Quang trong quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị Số 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của các cơ quan đảng Trung ương; chú trọng công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Tỉnh Tuyên Quang cũng đã tích cực trong công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định một cách cụ thể.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục quan tâm đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII. Dự thảo Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng, khách quan, trung thực với tinh thần tự phê bình cao về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động và nhiệm vụ đột phá trong thời gian tới và phải có nội dung, giải pháp thật sự thiết thực để tạo ra chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để bảo đảm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, mang lại niềm tin cho nhân dân, là chỗ dựa của nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, tỉnh Tuyên Quang cần lắng nghe chắt lọc các ý kiến của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện, nghiên cứu quán triệt tư tưởng, những điểm mới trong Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVII của tỉnh. Tỉnh Tuyên Quang cũng cần phải chuẩn bị tốt chương trình hành động, nâng cao trách nhiệm trong việc góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Việc tiến hành công tác nhân sự của Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII của tỉnh phải khoa học, chặt chẽ, cẩn trọng, bảo đảm quy định, quy trình để lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và chuẩn bị tốt các công tác cần thiết phục vụ cho đại hội.

HẢI CHUNG