Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Thứ Bảy, 21-09-2019, 08:29

- Họ và tên: TRẦN THANH MẪN

- Sinh ngày: 12-8-1962

- Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

- Ngày vào Đảng: 25-8-1982; Ngày chính thức: 25-8-1983.

- Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng khóa X

- Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI; XII

- Đại biểu Quốc hội khóa XIII; XIV

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Kỷ luật: Không

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ Tháng 7-1979 - 11-1981: Cán bộ Huyện đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

+ Tháng 12-1981 - 10-1984: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

+ Tháng 11-1984 - 12-1987: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

+ Tháng 1-1988 - 7-1992: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang;

+ Tháng 8-1992 - 6-1994: Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh Cần Thơ nhiệm kỳ 1989 - 1994;

+ Tháng 7-1994 - 11-1999: Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ;

+ Tháng 12-1999 - 12-2003: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ;

+ Tháng 1-2004 - 12-2005: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy lâm thời; Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2009;

+ Tháng 1-2006 - 25-2-2008: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy;

+ Từ 26-2-2008 - 18-3-2008: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy;

+ Từ 19-3-2008 -12-2010: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ;

+ Tháng 1-2011 - 8-2-2011: Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ;

+ Từ 9-2-2011 - 14-4-2011: Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố CầnThơ;

+ Từ 15-4-2011 - 9-2015: Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị thành phố Cần Thơ;

+ Tháng 10-2015 - 12-2015: Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị thành phố Cần Thơ;

+ Tháng 1-2016 - 13-4-2016: Ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa XII. Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị Cần Thơ;

+ Từ 14-4-2016 đến tháng 9-2016: Ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị Cần Thơ;

+ Từ tháng 10-2016 đến tháng 6-2017: Ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị Cần Thơ;

+ Tháng 6-2017 - 8-5-2018: Ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019, đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị Cần Thơ;

+ Từ ngày 9-5-2018: Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019, đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị Cần Thơ.

Ngày 20-9-2019, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng chí đã được Đại hội hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.