Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Thứ Bảy, 26-09-2020, 15:49
Đồng chí Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 26-9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 17. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế T.Ư; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Điểu Cre, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư; Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Trần Sĩ Thanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư...

Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; các đồng chí lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo chủ chốt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ; cùng 359 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 65 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày tại Đại hội đã nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong tổng số 20 chỉ tiêu chủ yếu, đã thực hiện đạt và vượt 18 chỉ tiêu so với mức đề ra. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm giai đoạn 2016-2020 ước đạt 5,45%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tích cực; Kinh tế cửa khẩu tiếp tục khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, thu hút được nhiều dự án đầu tư quy mô lớn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hoạt động của chính quyền các cấp, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương có những chuyển biến rõ nét. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc, phát huy hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, năng lực sản xuất, kinh doanh được nâng lên; nông, lâm nghiệp có nhiều mô hình sản xuất mới hiệu quả; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống của nhân dân được nâng lên; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát huy được vai trò kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng và đổi mới cơ cấu kinh tế của tỉnh; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước cải thiện.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác cải cách tư pháp triển khai thực hiện tích cực. Hoạt động đối ngoại ngày càng hiệu quả; năng lực hội nhập quốc tế được nâng lên.

Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm  cần tập trung thực hiện từ nay đến năm 2025: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững, với một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Thứ hai: Tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Ba là: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Bốn là: Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa và con người Lạng Sơn phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, có khát vọng vươn lên.

Năm là: Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác; chủ động thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn -0
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Để Lạng Sơn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong thời gian tới, đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, năng động, sáng tạo. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới Lạng Sơn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục giữ gìn, củng cố, dày công chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân; có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, chuyển hóa truyền thống cách mạng, văn hóa lịch sử lâu đời, phong phú đa dạng và đậm đà bản sắc Lạng Sơn thành nguồn lực để phát triển; biến khó khăn, thách thức thành động lực để vươn lên Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết vững vàng như núi Mẫu Sơn, thủy chung như nàng Tô Thị, trường tồn như sông Kỳ Cùng.

Hai là, tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Coi trọng và tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện tốt chức năng giám sát và quyết định những vấn đề lớn của địa phương. Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với Đảng bộ Lạng Sơn, Bác Hồ đã từng căn dặn trong lần Người về thăm Lạng Sơn tháng 2-1960: “Các đồng chí phải hiểu rằng: chủ nghĩa xã hội là tiền đồ chung của cả dân tộc trong đó có tiền đồ riêng của mỗi cá nhân, và bất kỳ làm công việc gì, ở địa vị nào mà làm tròn nhiệm vụ đều là vẻ vang, đều là anh hùng”.

Ba là, tập trung lãnh đạo, đầu tư cho phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm gắn kết với việc cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ Tỉnh Lạng Sơn cần xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và những hạn chế của địa phương trong mối tương quan của khu vực và cả nước để cụ thể hóa thành mục tiêu, phương hướng, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Đổi mới toàn diện, phát triển kinh tế xã hội; trong đó trọng tâm là 3 đột phá chiến lược: tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và kinh tế đối ngoại; phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong khu vực nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo đột phá nâng cao năng suất lao động; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Phát triển mạnh kinh tế biên mậu, kinh tế cửa khẩu, các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đưa Lạng Sơn trở thành trung tâm kinh tế, khu trung chuyển hàng hóa, đầu mối xuất nhập khẩu lớn của cả nước; đẩy mạnh kết nối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và với cả nước.

Bốn là,  giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; trong đó hết sức coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng; gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc anh em trên vùng đất Lạng Sơn. Tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc ở cơ sở. Phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; có các giải pháp mạnh mẽ, phù hợp để giảm nghèo nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025 không còn huyện nghèo và cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn.

Năm là, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Chủ động xây dựng Lạng Sơn thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

Sáu là, phải tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, các ngành, các địa phương trong cả nước; củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác có hiệu quả với tỉnh Lạng Sơn để thúc đẩy cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau ấm no và hạnh phúc.

Trong ngày làm việc hôm nay, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17 đã giới thiệu nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gồm 53 đồng chí.

Tại kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và hai Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, được tín nhiệm bầu lại giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh tiếp tục làm việc và kết thúc vào ngày 27-9.

HÙNG TRÁNG