Đồng chí Hà Huy Tập với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

Thứ Năm, 22-04-2021, 12:49

Sáng 22-4, tại thành phố Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng”.

Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24-4-1906 - 24-4-2021) nhằm ôn lại cuộc đời cách mạng, hoạt động và những cống hiến xuất sắc của đồng chí đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; đồng thời, bày tỏ sự tri ân của Đảng và nhân dân ta đối với nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, PGS,TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nhấn mạnh, với 35 tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng liên tục, trong đó có hai năm giữ trọng trách Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Một trong những cống hiến tiêu biểu của đồng chí là với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Đồng chí là một trong những nhà tư tưởng, lý luận xuất sắc của Đảng ta. Với tư duy, lý luận sắc sảo và tính chiến đấu cao, những bài viết, tác phẩm của đồng chí đã có sức ảnh hưởng to lớn trong phong trào cách mạng, thể hiện bản lĩnh của một chiến sĩ cộng sản kiên cường trước mọi sự tấn công, xuyên tạc của kẻ thù, giúp định hướng đúng đắn công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

30 báo cáo, tham luận của các nhà khoa học, học giả tham gia hội thảo đã tập trung thảo luận, làm sáng rõ vai trò của đồng chí Hà Huy Tập với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng: Đồng chí Hà Huy Tập - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam; đồng chí Hà Huy Tập - Nhà tư tưởng, lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam; Hà Huy Tập - Người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh.

Trình bày sâu về những cống hiến của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng được các nhà khoa học, học giả tham dự hội thảo nhấn mạnh về cống hiến của đồng chí Hà Huy Tập trong quá trình xây dựng nền tư tưởng, lý luận cho một Đảng cách mạng chân chính; luận giải và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương; đề ra lý luận về lực lượng cách mạng; đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái; góp phần tổng kết phong trào cách mạng Đông Dương.

Phát hiểu tại hội thảo, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định, Hà Tĩnh tự hào là quê hương của đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng. Phát huy những truyền thống tốt đẹp, học tập và làm theo tấm gương của đồng chí Hà Huy Tập và các vị cách mạng tiền bối. Trải qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn nêu cao truyền thống yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hy sinh, cùng với quân và dân cả nước hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

Đặc biệt, những thành tựu to lớn sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, 30 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả có tính lịch sử quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. 

Từ một tỉnh nghèo, điểm xuất phát thấp đã vươn lên đứng trong tốp các tỉnh dẫn đầu khu vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên rõ rệt; tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Những kết quả đạt được là tiền đề để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2030, trở thành tỉnh khá của cả nước.

 NGÔ TUẤN