Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Thứ Ba, 13-04-2021, 00:55

Sáng 12-4, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (khóa IX) tổ chức Hội nghị lần thứ tư. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH), Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, sau Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã có ý kiến về công tác nhân sự của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và tại kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV đã bầu, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước. Theo đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam được QH bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực QH; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam được QH phê chuẩn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Một số ủy viên Đoàn Chủ tịch, ủy viên Ủy ban chuyển công tác hoặc nghỉ hưu theo quy định. Sáng 12-4, tại hội nghị lần thứ tám, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thảo luận và thống nhất cao với ý kiến của Bộ Chính trị và các tờ trình về công tác nhân sự do Ban Thường trực trình bày, nhất trí trình hội nghị lần thứ tư, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam để thảo luận, hiệp thương cử Chủ tịch và hiệp thương cử bổ sung ủy viên Đoàn Chủ tịch, ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trình bày các tờ trình về công tác nhân sự. Từ nội dung các tờ trình, 100% đại biểu tham dự thống nhất hiệp thương cử đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; 100% đại biểu thống nhất hiệp thương cử bổ sung tám vị tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam được 100% đại biểu thống nhất hiệp thương cử bổ sung tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề khi được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch, đòi hỏi bản thân cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, khiêm tốn học hỏi, tận tụy với công việc, nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, trước mắt, hệ thống Mặt trận cần tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ tham gia cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của MTTQ Việt Nam và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Đồng chí mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của QH, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan hữu quan; sự ủng hộ, đồng thuận của các tổ chức thành viên, sự giúp đỡ thiết thực của các vị, các đồng chí trong Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ Mặt trận tiếp tục đồng tâm hiệp lực xây dựng hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương ngày càng vững mạnh; thấu hiểu, chia sẻ, gắn bó mật thiết với nhân dân, hoàn thành sứ mệnh cao cả của Mặt trận là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp xứng đáng công sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh, để mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

PV