Điện mừng

Thứ Tư, 21-04-2021, 02:34

Nhân dịp đồng chí Mi-ghen Ði-át Ca-nên Béc-mu-đết được Ðại hội toàn quốc lần thứ VIII của Ðảng Cộng sản Cu-ba bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cu-ba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Ðiện mừng tới đồng chí Mi-ghen Ði-át Ca-nên Béc-mu-đết. Toàn văn điện mừng như sau:

Ðồng chí Mi-ghen Ði-át Ca-nên Béc-mu-đết thân mến,

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi vui mừng gửi tới Ðồng chí lời chào thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, nhân dịp Ðồng chí được Ðại hội toàn quốc lần thứ VIII tín nhiệm bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cu-ba (PCC).

Tôi rất phấn khởi và nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đã tổ chức rất thành công Ðại hội toàn quốc lần thứ VIII - sự kiện chính trị trọng đại, tiếp nối lịch sử của Cách mạng Cu-ba, tư tưởng và sự nghiệp của Phi-đen và Ra-un, những đại diện tiêu biểu của Thế hệ Một trăm năm. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Cu-ba quang vinh do Ðồng chí đứng đầu, nhân dân Cu-ba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu, đường lối do Ðại hội VIII đề ra, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cu-ba tươi đẹp, vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững.

Nhân dịp này, một lần nữa, tôi khẳng định lại mong muốn và quyết tâm của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cu-ba.

Chúc Ðồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của mình.

Mong sớm đón Ðồng chí sang thăm lại Việt Nam.

Gửi tới Ðồng chí những cái ôm thắm thiết.

★ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi Thư tới đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cu-ba. Nội dung bức thư như sau:

Ðồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô thân mến,

Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi tới Ðồng chí lời chúc sức khỏe và lời chào thân thiết nhất.

 Tôi rất phấn khởi và nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đã tổ chức rất thành công Ðại hội toàn quốc lần thứ VIII, “Ðại hội của sự tiếp nối lịch sử Cách mạng”. Quyết định không tái cử chức vụ Bí thư thứ nhất Ðảng Cộng sản Cu-ba, thể hiện sự tin tưởng của Ðồng chí đối với các đồng chí lãnh đạo mới của Cu-ba, những người kế tục trung thành tư tưởng và hành động của lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô sẽ viết tiếp những trang sử mới hào hùng và quật khởi của Cách mạng Cu-ba.

Tôi ghi nhận và bày tỏ sự ngưỡng mộ về sự nghiệp cách mạng vinh quang của Ðồng chí suốt bảy thập kỷ qua. Trong chặng đường vẻ vang này, Ðồng chí luôn tận tụy với Ðảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước Cu-ba anh hùng.

Ðồng chí luôn là người bạn, người đồng chí thân thiết, tin cậy và gắn bó của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt chặng đường hơn 60 năm qua; là người kế tục, phát triển và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Cu-ba, được anh hùng dân tộc Hô-xê Mác-ti, lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp.

Một lần nữa, tôi khẳng định lại với Ðồng chí mong muốn và quyết tâm của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Ðảng, hai nước Việt Nam - Cu-ba.

Chúc Ðồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có nhiều đóng góp quý báu cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cu-ba anh em cũng như cho mối quan hệ Việt Nam - Cu-ba.

Mong sớm đón Ðồng chí sang thăm lại Việt Nam.

Xin gửi tới Ðồng chí những cái ôm thắm thiết.