Điện mừng

Thứ Tư, 09-10-2019, 04:01

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 57 Quốc khánh nước Cộng hòa U-gan-đa (9-10-1962 - 9-10-2019), ngày 8-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hòa U-gan-đa Giô-uê-ri Ca-gu-ta Mu-xê-vê-ni.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa U-gan-đa Xam Ca-ham-ba Cu-te-xa.