Điện mừng

Thứ Năm, 03-12-2020, 04:26

Ngày 2-12, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Cu-ba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có điện mừng gửi đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xô, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Cu-ba và đồng chí Mi-ghen Ði-át Ca-nên, Chủ tịch nước Cu-ba.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có điện mừng gửi Thủ tướng Cu-ba Ma-nu-en Ma-rê-rô Cru-xơ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có điện mừng gửi Chủ tịch Quốc hội Cu-ba Ết-xtê-ban La-xô Héc-nan-đết.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới đồng chí Bru-nô Rô-đri-ghết Pa-ri-gia, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Cu-ba.

★ Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 49 Quốc khánh Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (2-12-1971 - 2-12-2020), ngày 2-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến Tổng thống Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất Sếch Kha-li-pha Bin Day-ít An Na-hi-an.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất Sếch Mô-ha-mét Bin Ra-sít An Mắc-tum.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất Sếch Áp-đun-la Bin Day-ít An Na-hi-an.