Điện chia buồn

Thứ Sáu, 02-10-2020, 01:51

Ðược tin Ngài Xa-ba An A-mát An Gia-bơ An Xa-ba, Quốc vương Nhà nước Cô-oét từ trần, ngày 1-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện chia buồn đến Quốc vương mới của Nhà nước Cô-oét Na-oáp An A-mát An Gia-bơ An Xa-ba; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Cô-oét Xa-ba An Kha-lít An Ha-mát An Xa-ba.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Cô-oét, TS Át-mét Na-xơ An Mô-ham-mát An Xa-ba.