Đảng ủy Khối DNTƯ tuyên dương các tập thể, cá nhân, bí thư chi bộ tiêu biểu

Thứ Sáu, 27-11-2020, 15:05
Đảng ủy Khối DNTƯ tuyên dương các tập thể, cá nhân; biểu dương các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu.

Sáng 27-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các Ban đảng T.Ư; thường trực các đảng ủy trực thuộc cùng 25 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và 75 đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu trong Đảng bộ Khối.

Đợt thi đua “Học tập và làm theo Bác” được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phát động ngày 12-9-2018 tại Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối. Các đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, bảo đảm thu nhập cho người lao động.

Trong nửa cuối nhiệm kỳ vừa qua, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối có mức tăng trưởng khá, cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu quan trọng đề ra. Mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức nhưng phần lớn các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đều tăng: Tổng doanh thu của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng 38%; lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%; nộp ngân sách nhà nước tăng 24%; vốn chủ sở hữu tăng 18,9%; bảo đảm thu nhập, việc làm cho hơn 725 nghìn lao động.

Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục tiên phong thực hiện công tác an sinh xã hội với trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Năm 2020, cùng cả nước chống đại dịch Covid-19, các đơn vị trong Khối đã tham gia đưa đồng bào từ các vùng dịch trên thế giới về nước, cung cấp vật tư, thiết bị phòng, chống dịch; thực hiện miễn, giảm các loại phí, giá dịch vụ, sản phẩm để ổn định thị trường, hỗ trợ đời sống nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với tổng giá trị hơn 24 nghìn tỷ đồng; kịp thời vận động, ủng hộ, hỗ trợ bà con nhân dân vùng lũ hơn 142 tỷ đồng và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ trong thời gian qua; ủng hộ người nghèo hơn 359 tỷ đồng…

Những thành tích đạt được của Đảng bộ Khối có sự đóng góp không nhỏ của các bí thư chi bộ ở cơ sở. Các đồng chí bí thư chi bộ đã luôn bám sát chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, tìm hiểu và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và cổ phần hóa doanh nghiệp; phối hợp các tổ chức đoàn thể để làm tốt công tác tư tưởng, đồng thời đề xuất cấp ủy cấp trên các giải pháp thiết thực, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động có chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối đã đạt được; nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2018-2020 và 75 đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2017-2020.

Khẳng định, học tập và làm theo Bác là cách làm thiết thực nhất, tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng mà Người để lại, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp phải xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung mang tính cụ thể, thiết thực, có tính đột phá gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, công tác giáo dục lý luận chính trị; đổi mới công tác quán triệt, triển khai và thực hiện nghị quyết của Đảng theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tư tưởng, việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại các tổ chức đảng cấp dưới và trách nhiệm của những người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ trì, chủ chốt để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập, noi theo. Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức đảng gắn với quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy đảng, sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp để hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ: Xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và nâng cao chất lượng việc tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề về những chủ trương lớn, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng là phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Thường xuyên quan tâm, chăm lo kiện toàn tổ chức, đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, chủ trì, chủ chốt. Có cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các đồng chí bí thư chi bộ giỏi, các gương điển hình người tốt, việc tốt tiêu biểu. Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận, coi trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm xử lý các tình huống có vấn đề ở cơ sở.

HOÀNG LÂM