Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư triển khai các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Sáu, 14-02-2020, 04:19

Ngày 13-2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị triển khai các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, đại biểu nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: Triển khai Kế hoạch số 161, ngày 21-1-2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ 13 của Đảng bộ Khối và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Triển khai Hướng dẫn số 14, ngày 11-11-2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Triển khai Hướng dẫn số 07, ngày 12-12-2019 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Triển khai Quy định số 3989-QĐ/VPTW, ngày 16-8-2019 của Văn phòng T.Ư Đảng.

Đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ nội dung các chuyên đề, giúp cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đại hội được thống nhất, góp phần vào sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

PV