Đại hội Đảng bộ huyện Phước Long (Bạc Liêu)

Thứ Ba, 11-08-2020, 06:34
Quang cảnh đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phước Long (Bạc Liêu) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa khai mạc. 209 đại biểu đại diện gần 3.000 đảng viên trong Đảng bộ huyện dự đại hội. 

Các đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng, các sở, ban, ngành của tỉnh đến dự đại hội. 

Đại hội Đảng bộ huyện Phước Long (Bạc Liêu) đã tập trung trí tuệ, trên tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, nghiêm túc, đánh giá những thành tựu đã đạt được; những mặt còn hạn chế, yếu kém do nguyên nhân khách quan và chủ quan, trên cơ sở đó bàn bạc, thảo luận, nhất trí thông qua Nghị quyết, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, phấn đấu tiếp tục đưa huyện Phước Long phát triển toàn diện trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xứng đáng là huyện điểm và huyện đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu đã được Trung ương công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới…

Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện nêu rõ: trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt 23/23 chỉ tiêu, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế có bước phát triển khá nhanh, vững chắc. Tỷ lệ hộ giảm nghèo nhanh; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. 

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm ở mức khá cao, đến cuối năm 2020 đạt trên 12% (tăng trên 5% so với đầu nhiệm kỳ), đạt 174% so với nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 66 triệu đồng, bằng 128% so với nghị quyết. Để làm được thành tựu trên, Đảng bộ và nhân dân huyện Phước Long đã luôn cố gắng suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo và quyết tâm lớn…

Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được Ban Thường vụ, ban Chấp hành Huyện ủy và toàn Đảng bộ quan tâm, xây dựng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ được nâng cao; chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền, các đoàn thể có nhiều tiến bộ...

Đại hội Đảng bộ huyện Phước Long (Bạc Liêu) -0
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu dự đại hội.  

Ngày 11-8, Đại hội Đảng bộ huyện Phước Long (Bạc Liêu) tiếp tục tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng; đồng thời bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu trong thời gian sắp tới.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
TRỌNG DUY