Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Thứ Sáu, 29-05-2020, 03:50

Sáng 28-5, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đại hội là một trong ba đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ TP Hà Nội. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Thường trực Thành ủy Hà Nội, các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đại biểu các cơ quan Trung ương và TP Hà Nội cùng 160 đại biểu chính thức, đại diện hơn 2.000 đảng vi

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, UBND TP Hà Nội. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ 2 đã đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đại hội tập trung chỉ rõ những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, phân tích chỉ rõ nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô; là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Thủ đô giàu đẹp, hiện đại, văn minh.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần thực hiện chức năng tham mưu đúng, trúng, hiệu quả với Thành ủy, UBND TP Hà Nội về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo lực lượng vũ trang của Thủ đô hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến, khẳng định, những thành tựu nổi bật của TP Hà Nội trong 5 năm qua có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần thường xuyên quán triệt, nắm vững đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nghị quyết của Quân ủy T.Ư, Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo thành phố và thực tiễn địa bàn Thủ đô để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh Đảng bộ cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”…

* Ngày 28-5, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận T.Ư tổ chức kỳ họp thứ 13 thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đông đủ các thành viên hội đồng và đại diện một số cơ quan Đảng T.Ư.

Theo Hội đồng Lý luận T.Ư, việc chuẩn bị Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng được Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập Tiểu ban thực hiện hết sức công phu, nghiêm túc; đã nghe và chắt lọc, tiếp thu ý kiến của lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành T.Ư, các địa phương, các cơ quan nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, các tập đoàn kinh tế nhà nước và tư nhân. Dự thảo báo cáo được điều chỉnh, bổ sung, đạt được sự thống nhất ngày càng cao, chất lượng ngày càng tăng lên. Dự thảo báo cáo chính trị hiện nay đã được Hội nghị T.Ư 11 thông qua.

Các đại biểu và thành viên hội đồng đã tập trung thảo luận sâu về các nội dung: Chủ đề Đại hội XIII; dự báo tình hình thế giới và đất nước trong những năm sắp tới; mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể năm 2025, 2030 và 2045; các quan điểm chỉ đạo; những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược; định hướng phát triển các lĩnh vực.

Phát biểu ý kiến kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học, ghi nhận những ý kiến có giá trị đóng góp vào việc hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, cùng với Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện hoàn thiện Báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Văn kiện nhằm phục vụ cho việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

* Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) khóa 11 nhiệm kỳ 2020 - 2025, thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy vừa được tổ chức thành công. Đại hội đã biểu quyết thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Tổng giá trị sản xuất toàn xã hội đến năm 2025 đạt 12.800 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12 đến 14%/năm; GRDP bình quân đạt 97,65 triệu đồng/người, phấn đấu đạt 100 triệu đồng/người. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 đạt 1.617 tỷ đồng; phấn đấu tăng thu ngân sách hằng năm từ 10 đến 15%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 đến 2%/năm; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Về nhiệm vụ, giải pháp huyện xác định thúc đẩy kinh tế với trọng tâm lấy nông nghiệp làm kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm nông nghiệp; đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm khoảng 35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện...

* Ngày 28-5, Đại hội đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là một trong ba đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn làm điểm và bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đảng bộ Than Quảng Ninh với gần 19 nghìn đảng viên sinh hoạt tại 41 đảng bộ cơ sở, chiếm gần 20% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ tỉnh, với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ Than Quảng Ninh đặt ra mục tiêu sản lượng than nguyên khai sản xuất bình quân hằng năm của các đơn vị trực thuộc đạt chỉ tiêu được giao, phấn đấu cùng tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam có sản lượng than nguyên khai bình quân hằng năm đạt 42 triệu tấn (trong đó trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là hơn 40 triệu tấn). Đảng bộ phấn đấu tốc độ tăng doanh thu đạt 5%/năm, với cơ cấu phát triển hợp lý giữa các lĩnh vực, phấn đấu cùng Tập đoàn đạt tổng doanh thu 760 nghìn tỷ đồng; tổng giá trị đầu tư 76,9 nghìn tỷ đồng; duy trì ổn định việc làm cho người lao động; thu nhập bình quân năm tăng từ 5% trở lên; năng suất lao động tăng bình quân năm từ 6% trở lên.

PV