Công bố cuốn sách về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân

Thứ Tư, 12-08-2020, 18:14
Tại buổi lễ, lãnh đạo NXB Chính trị quốc gia Sự thật bàn giao cuốn sách cho lãnh đạo Bộ Công an.

Chiều 12-8, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố và bàn giao cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân”.

Chủ trì buổi lễ có đồng chí Thượng tướng, PGS,TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an; đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (NXB).

Tới dự buổi lễ có GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; các đồng chí: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Nội vụ; Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn, Tổ thư ký biên soạn; lãnh đạo các phòng thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; các đồng chí Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc NXB.

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Phạm Chí Thành cho biết, cuốn sách được NXB tiến hành biên tập và xuất bản theo một quy trình hết sức chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm. Chỉ trong khoảng thời gian 5 tháng, từ tháng 2-2020 tới nay, Ban Biên soạn đã hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn, biên tập và xuất bản. Nội dung cuốn sách gồm ba chương, cung cấp hệ thống lý luận cơ bản, đánh giá thực trạng, dự báo và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân. Cuốn sách đồng thời là tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Công bố cuốn sách về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân -0
Quang cảnh buổi lễ. 

“Nhà xuất bản coi đây là một ấn phẩm quan trọng, tiếp tục khẳng định sự hợp tác hết sức thiết thực, hiệu quả giữa Nhà xuất bản với các đơn vị của Bộ Công an, tích cực phục vụ nhiệm vụ chính trị của các đơn vị”, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Phạm Chí Thành nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Công an cho biết, cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân” là ấn phẩm quan trọng và là ấn phẩm đầu tiên của ngành Kiểm tra Đảng trong lực lượng Công an nhân dân.

Cuốn sách là ấn phẩm quan trọng, thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2020), mang ý nghĩa lớn khi Đảng ta đang tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, cuốn sách được đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng viết lời tựa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của cá nhân đồng chí đối với Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong lực lượng.

“Cuốn sách cũng là cuốn cẩm nang cho các đồng chí làm công tác kiểm tra, với tư tưởng chủ đạo trong cuốn sách nhằm bảo đảm tính chủ động, tính chiến đấu, tính giáo dục và tính hiệu quả; góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh”, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị, sau buổi lễ công bố và bàn giao cuốn sách, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và các đơn vị trong toàn lực lượng phối hợp chặt chẽ với NXB tổ chức phát hành cuốn sách tới từng chi bộ Công an nhân dân để làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong toàn lực lượng, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân. 

Công bố cuốn sách về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân -0
Trưng bày cuốn sách tại buổi lễ. 

Theo đại diện Ban Biên soạn, nguồn tài liệu nghiên cứu, biên soạn cuốn sách được tổng hợp, hệ thống hóa từ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác Công an nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân nói riêng; các bài nói, bài viết, bài phát biểu thể hiện sự quan tâm, chăm lo giáo dục và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập; chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong toàn lực lượng Công an; các báo cáo sơ kết, tổng kết hằng năm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân.

Đặc biệt, các số liệu trong cuốn sách được phân tích, tổng hợp dựa trên hệ thống các phiếu khảo sát gửi cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp trong toàn lực lượng Công an, do đó có độ chính xác và tin cậy cao. Bên cạnh đó, cuốn sách tham khảo các nghiên cứu chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Tại buổi lễ, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Phạm Chí Thành đại diện NXB đã bàn giao cuốn sách cho Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Công an.

Tin, ảnh: NGUYÊN MINH