Công bố các Nghị quyết của Quốc hội

Thứ Tư, 11-12-2019, 15:31

NDĐT - Ngày 6-12, Tổng Thư ký Quốc hội đã ký công bố ba Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn các Nghị quyết.

 

1) Nghị quyết số 94/NQ-QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

2) Nghị quyết số 96/NQ-QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

3) Nghị quyết số 100/NQ-QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.