Cách chức một ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới

Thứ Sáu, 18-12-2020, 13:00

Ngày 18-12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã ra thông cáo báo chí về việc xử lý vi phạm đối với đồng chí Trần Phước Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới.

Cụ thể, trong tháng 11-2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành hai kỳ họp do đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp để xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trần Phước Lĩnh.

Theo thông cáo, đồng chí Trần Phước Lĩnh là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới nhưng không chấp hành kết luận của tổ chức Đảng về công tác cán bộ, đã vi phạm Điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm. Vi phạm của đồng chí Trần Phước Lĩnh là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới, nhiệm kỳ 2020-2025, đối với đồng chí Trần Phước Lĩnh; điều động phân công đồng chí Trần Phước Lĩnh giữ chức vụ khác phù hợp.

Và ngày 8-12, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Phước Lĩnh.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Phước Lĩnh bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020-2025; yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới điều động, phân công đồng chí Trần Phước Lĩnh giữ chức vụ khác phù hợp.

THANH DŨNG