Các nước gửi điện chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

Thứ Tư, 14-04-2021, 03:46

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Quốc vương Vương quốc Thái-lan Ma-hả Va-chi-ra-long-con; Bộ Ngoại giao LB Mê-hi-cô, thay mặt Chính phủ và nhân dân Mê-hi-cô; Bộ Ngoại giao Nhà nước đa dân tộc Bô-li-vi-a, thay mặt Chính phủ và nhân dân Bô-li-vi-a, đã gửi điện chúc mừng.

* Nhân dịp đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Hoàng thân Mô-ha-mét Bin Ra-sít An Mắc-tum, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng và Toàn quyền Đu-bai thuộc Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) và Hoàng thân Mô-ha-mét Bin Day-ít An Na-hi-an, Hoàng Thái tử A-bu Đa-bi kiêm Phó Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang UAE đã gửi điện chúc mừng.

* Nhân dịp đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện nước CH Ác-hen-ti-na Xéc-gi-ô Mát-xa đã gửi điện chúc mừng.