Cà Mau tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở

Thứ Năm, 16-07-2020, 16:10
Đại biểu Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Dơi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 16-7, Đảng bộ huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chọn tổ chức Đại hội điểm đầu tiên của tỉnh, thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các đồng chí là lãnh đạo HĐND, MTTQ, các đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo huyện Đầm Dơi qua các thời kỳ cùng 247 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5.600 đảng viên đến từ 62 Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện.

Cà Mau tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở -0
 Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thông qua báo cáo văn kiện tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Luận, Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi, cho biết: Đầm Dơi là vùng chuyên canh có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất tỉnh Cà Mau. Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân huyện Đầm Dơi qua các thời kỳ, năm năm qua, trong bối cảnh cùng với tỉnh Cà Mau đối mặt với biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, hạn hán, dịch bệnh diễn biến phức tạp, kết cấu hạ tầng còn hạn chế, năng lực cạnh tranh còn thấp... ảnh hưởng rất lớn đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đầm Dơi đoàn kết, tận dụng thời cơ, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, huy động và sử dụng hiệu quả nhiều nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội…, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển tương đối nhanh, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10% (cao hơn mức bình quân chung của tỉnh); thu ngân sách hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu, tăng bình quân 10,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế và ứng dụng khoa học công nghệ vào các ngành kinh tế, nhất là trong ngành nông nghiệp. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Chương trình đầu tư kinh tế biển, ven biển được quan tâm nhiều hơn, một bộ phận ngư dân sống bằng nghề khai thác, đánh bắt biển từng bước có cuộc sống ổn định.

Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện; nhiều công trình trọng điểm của huyện đã hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, như: Cầu Hòa Trung I, Hòa Trung II, cầu Chà Là; 100% xã có đường ô-tô về đến trung tâm xã. Mạng lưới điện nông thôn được mở rộng, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân; 100% hộ dân sử dụng điện; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99%. Xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện quyết liệt. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn huyện có 5/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội thời gian qua thực hiện có nhiều tiến bộ; chính sách đối với người có công, gia đình chính sách được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo chu đáo, kịp thời, đúng quy định. Công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,12%, tính bình quân hằng năm giảm 2,69%, vượt hơn 1,5% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 14 đã đề ra; kết nạp đảng viên mới được 1.500, đạt 100% chỉ tiêu nghị đề ra. Diện mạo thị trấn, thị tứ và khu vực nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống nhân dân được cải thiện tích cực cả vật chất và tinh thần.

Song hành với phát triển kinh tế, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Đầm Dơi đặc biệt quan tâm sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn ngày càng tinh gọn, chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần phục vụ và củng cố thêm lòng tin của người dân, doanh nghiệp vào hệ thống công quyền sở tại. Cấp ủy địa phương còn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo, xóa đói giảm nghèo, giáo dục-đào tạo, dạy nghề, giải quyết tốt công ăn việc làm cho lao động, bảo đảm an sinh xã hội, tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng được giữ vững ổn định… 

Bên cạnh những kết quả đạt được rất tích cực và khá toàn diện, Đảng bộ huyện Đầm Dơi thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng mực những mặt còn khiếm khuyết, khó khăn, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục hữu hiệu trong thời gian tới.

Thống nhất với các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong báo cáo chính trịnh, trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo và lưu ý Đảng bộ huyện Đầm Dơi thực hiện tốt sáu mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, cần thực hiện công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch; cần phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao gắn với chú trọng xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, Đề án nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững ngành tôm của tỉnh. Cần đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản theo hướng: quy hoạch vùng nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh ở những nơi có đủ điều kiện, bảo đảm hiệu quả bền vững, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Tập trung quyết liệt thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong xây dựng nông thôn mới, phải bảo đảm thực chất, toàn diện, không chạy theo thành tích; bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một tốt hơn… 

Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững nguyên tắc, các tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy và các quy định về bầu cử trong đảng, lấy tiêu chuẩn kết hợp với cơ cấu hợp lý, nhất là cơ cấu cấp ủy viên là nữ, cán bộ trẻ, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực, bằng lá phiếu của mình, sáng suốt lựa chọn bầu ra những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đúng tiêu chuẩn và đạt yêu cầu cơ cấu.

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện đề ra chín chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025. Cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng (tương đương 2.600 USD); Tổng sản lượng thủy sản đạt 115 nghìn tấn, trong đó tôm 58.950 tấn; Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 50 nghìn ha; diện tích nuôi tôm siêu thâm canh 1.500 ha; Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 73% (tương đương 11 xã); Tỷ lệ lao động qua đào tạo (không kể bồi dưỡng, truyền nghề), đạt 50%; Giải quyết việc làm đến cuối nhiệm kỳ 25 nghìn lao động; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2% trở xuống (theo chuẩn nghèo mới); Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt hơn 99%; Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt ở các chợ và khu dân cư tập trung, đạt 90%. 

 

HỮU TÙNG