Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo

Thứ Sáu, 03-07-2020, 04:45

Ngày 2-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình phối hợp Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh lần thứ nhất, giai đoạn 2015-2020.

5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo Quảng Bình đã mang lại kết quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động giáo dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động gắn với tám nội dung sống "tốt đời, đẹp đạo" do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam triển khai; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội...

Dịp này, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo tỉnh Quảng Bình được khen thưởng.

PV