Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20

Thứ Năm, 22-10-2020, 16:04
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa 20.

Chiều 22-10, sau ba ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền trung; tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Để thực hiện mục tiêu trên, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra các chỉ tiêu chủ yếu.

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 7-8%/năm; năng suất lao động tăng bình quân 6- 8%/năm. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người khoảng 4.200-4.400 USD; thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân 7-10%/năm; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GRDP khoảng 69-70%; tỷ lệ đô thị hóa đạt hơn 35%. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt ít nhất 150 nghìn tỷ đồng. Phấn đấu thu ngân sách hàng năm vượt mức chỉ tiêu T.Ư giao hơn 5%.

Về xã hội, đến năm 2025, có 119 xã và sáu huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 37%; tỷ lệ lao động qua đào tạo hơn 65%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị khoảng 2,8%; có ít nhất 50% trường mầm non, 88% trường tiểu học, 88% trường trung học cơ sở, 32% trường tiểu học - trung học cơ sở, 71% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; có hơn tám bác sĩ và 32 giường bệnh/10 nghìn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1-1,5%/năm.

Về môi trường, đến năm 2025, có ít nhất 90% dân số đô thị, 75% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; ít nhất 65% chất thải nguy hại, 95% chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn; giữ tỷ lệ che phủ rừng ổn định 52%.

Về quốc phòng, an ninh, hằng năm, có khoảng 95% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn vững mạnh về quốc phòng, trong đó vững mạnh toàn diện đạt khoảng 65%; ít nhất 80% xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Về xây dựng Đảng, bình quân hằng năm có khoảng 70% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có khoảng 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với việc thực hiện toàn diện, đồng bộ các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, Đại hội đề ra bốn nhiệm vụ trọng tâm và ba nhiệm vụ  đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong thời gian đến. Cụ thể, bốn nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị. Cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi.

Ba nhiệm vụ đột phá, gồm: Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20 -0

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa 20.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh: Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là bằng mọi biện pháp tích cực, phát huy cao độ mọi nguồn lực, đưa Quảng Ngãi phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Đồng chí yêu cầu ngay sau Đại hội, các cấp ủy đảng, chính quyền phải tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần, nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh. Phải phát huy trí tuệ tập thể, nghiên cứu các giải pháp hay, những cách làm sáng tạo, phải thật quyết liệt trong khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.

Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gồm 18 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi  khóa 20 đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng 
Tin, ảnh: HIỂN CỪ