Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11

Chủ Nhật, 18-10-2020, 11:58
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa 11 ra mắt đại hội.

Sau bốn ngày làm việc, sáng 18-10,  Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc thành công. 

Đến dự phiên bế mạc có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, theo dõi chỉ đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2025 là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân; thành phố là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông - Nam Á”. 

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11 -0
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa 11 phát biểu tại phiên bế mạc 

Để thực hiện mục tiêu trên, đại hội đã đưa ra 26 chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm từ 8%, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%; Phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm 2030 trong GRDP của thành phố; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 8.500 USD/người; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm; Trong năm năm, tạo việc làm mới cho 700.000 lao động (bình quân 140.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%; Đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước; còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố. Đại hội cũng đề ra bảy nhiệm vụ, giải pháp; bốn chương trình phát triển giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030 gồm 51 đề án,chương trình thành phần.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 62 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 16 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 11 gồm 14 đồng chí, đồng chí Dương Ngọc Hải được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng gồm 38 đồng chí chính thức. 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẳng định tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò, vị trí, trách nhiệm của TP Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước. Ban Chấp hành khóa 11 sẽ là một tập thể gương mẫu đoàn kết ý chí và hành động, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới quyết tâm vượt qua mọi thử thách, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, huy động mạnh mẽ các nguồn lực, kiên quyết tháo gỡ những vướng mắc tồn tại để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 đi vào cuộc sống với hiệu quả cao nhất. 

Ban Chấp hành khóa 11 mong muốn luôn nhận sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Ban Chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ, đồng thời kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân thành phố, sự đồng hành của doanh nghiệp, sự ủng hộ của đồng bào thành phố sinh sống ở nước ngoài, sự hợp tác của bạn bè quốc tế cùng chung sức với Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do mưa lũ với số tiền là 281 triệu đồng.
 

 

MẠNH HẢO