Ban Nội chính T.Ư triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm

Thứ Bảy, 04-07-2020, 01:25

Sáng 3-7, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2020. Ðồng chí Phan Ðình Trạc, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư chủ trì hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phan Ðình Trạc cho rằng, thời gian qua khối lượng công việc lớn, xảy ra một số việc đột xuất, phức tạp, nhạy cảm, nhất là đại dịch Covid -19, song với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng rất cao của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên của cơ quan; sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Nội chính T.Ư vẫn cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Về nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm, đồng chí Phan Ðình Trạc lưu ý một số nhóm vấn đề lớn. Trong đó, tập trung hoàn thành xây dựng năm đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch; tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất về một số vấn đề lớn trong các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; tham gia ý kiến về văn kiện đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; tham gia công tác cán bộ, nhất là nhân sự đại hội đảng bộ các cấp theo thẩm quyền và đề nghị của các cơ quan chức năng. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, đôn đốc, hướng dẫn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp ở địa phương và các bộ, ngành T.Ư, nhất là các vấn đề nổi lên về an ninh - trật tự, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, các vụ việc báo chí phản ánh, dư luận quan tâm liên quan nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; khẩn trương hoàn thiện tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và các quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính và của Ban Chỉ đạo…

Dịp này, đồng chí Phan Ðình Trạc đã trao Huân chương Lao động tặng bốn cán bộ của Ban.