Bạc Liêu chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá mới

Thứ Ba, 12-02-2019, 16:28
Quang cảnh Hội nghị của Tỉnh ủy Bạc Liêu.

NDĐT - Ngày 12-2, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, nhằm quyết tâm tạo chuyển biến mới ngay từ sau Tết Nguyên đán, thật sự tạo đột phá mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Theo đó, Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo chú trọng và đề ra các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo đời sống nhân dân, phát triển văn hóa - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả, nhất là mô hình nuôi tôm siêu thâm canh vùng phía nam và mô hình tôm - lúa vùng phía bắc Quốc lộ 1A.

Mặt khác, Tỉnh ủy chỉ đạo sớm triển khai thi công bốn dự án điện gió đã có trong quy hoạch; tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch gắn với sự kiện 100 năm bản Dạ Cổ Hoài Lang kết hợp với 100 năm nhà công tử Bạc Liêu; tổ chức thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững nhằm giảm tối thiểu 2,4% tỷ lệ hộ nghèo... Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã nêu nhiều giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019…

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh: Năm 2019, là năm thứ tư thực hiện kế hoạch năm năm 2016 - 2020, là thời điểm “nước rút” quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị khẩn trương tập trung ngay vào công việc, không để tư tưởng vui Tết, du Xuân kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Cần khẩn trương và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với quyết tâm chính trị cao, có những biện pháp mạnh mẽ, giải pháp đột phá, phù hợp thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trặn Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải thực hiện phương châm hành động là: “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả”. Các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ với với tinh thần: “nói đi đôi với làm”, “làm việc gì dứt điểm việc đó, có trọng tâm, trọng điểm”, “Nghị quyết, chủ trương đến đâu, triển khai thực hiện ngay đến đó”. Tăng cường đoàn kết, trước hết và quan trọng hơn hết, là trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ lãnh đạo phải thực sự nêu gương trong công tác và sinh hoạt, tăng cường kỷ cương trách nhiệm, có khát vọng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung, làm cho ngành mình, địa phương mình thật sự năng động, sáng tạo, đạt hiệu quả cao.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, có tính chất đột phá như tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá chiến lược (hoàn thiện cơ chế chính sách; đổi mới giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ)...

Cần tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án kinh tế động lực đã xác định như: Các dự án điện gió khu vực ven biển; Dự án Nhà máy Điện khí thiên nhiên hóa lỏng (khí LNG). Triển khai thực hiện tốt liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường công tác quản lý, thực hiện quy hoạch, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo sát sao công tác xây dựng nông thôn mới...

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương yêu cầu các cấp ủy tập trung xây dựng đoàn kết nội bộ, ý thức kỷ luật chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Thực hiện tốt khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng là công tác cán bộ và tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở để từ đó thúc đẩy thực hiện tốt năm trụ cột về phát triển kinh tế xã hội…

Tin, ảnh: TRỌNG DUY