Xuất tấn than đầu tiên trong ngày đầu năm mới Canh Tý

Thứ Bảy, 25-01-2020, 15:51
Tàu Việt Thuận Sky vào làm hàng tại cảng Cẩm Phả ngay trong ngày đầu tiên của năm Canh Tý 2020.

NDĐT - Đúng 11 giờ ngày 25-1 (mùng Một Tết), tại Cảng Cẩm Phả, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức rót tấn than đầu tiên trong ngày đầu năm mới Canh Tý 2020 xuống tàu Việt Thuận Sky vào “xông” Cảng lấy than tiêu thụ cho thị trường nội địa.

Theo hợp đồng, tàu Việt Thuận Sky sẽ nhận 42.500 tấn than cám 6a.1 tại Cảng Cẩm Phả để cung cấp cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công ty đã bố trí, sắp xếp cho hàng trăm lượt tàu, đoàn sà lan và phương tiện thủy ra, vào nhận than tại Cảng an toàn. Tổng sản lượng than tiêu thụ qua Cảng từ đầu năm 2020 đến nay đạt hơn ba triệu tấn.

Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết, năm 2020, với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển” TKV phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra. Trong đó, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 40,5 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 49 triệu tấn.

Ngoài ra, các ngành khoáng sản, sản xuất và kinh doanh điện, vật liệu nổ, cơ khí phấn đấu mức tăng trưởng ổn định, vượt chỉ tiêu so với năm 2019. Tập đoàn phấn đấu doanh thu đạt 138 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3.500 tỷ đồng.

QUANG THỌ