Xăng dầu đồng loạt giảm giá

Thứ Sáu, 14-02-2020, 15:25

NDĐT – Ngày 14-2, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng từ 742 đồng/lít đến 765 đồng/lít. Đồng thời giảm giá các loại dầu 961 đồng/lít đến 792 đồng/kg tùy loại.

Liên Bộ Công thương – Tài chính đã thực hiện phương án trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức hợp lý, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các loại xăng dầu và tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 600 đồng/lít; dầu hỏa và dầu diesel ở mức 700 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 200 đồng/kg. Đồng thời không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

- Xăng E5RON92: giảm 765 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: giảm 742 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: giảm 961 đồng/lít;
- Dầu hỏa: giảm 1.108 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 792 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 18.503 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 19.380 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.175 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 13.954 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.652 đồng/kg.

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 14 tháng 02 năm 2020.

Trong lần điều chỉnh gần nhất chiều 31-1, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định tăng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để tiếp tục được giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu.

X.B