Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Thứ Hai, 01-06-2020, 04:10

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội để duy trì đà tăng trưởng nền kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội đề ra. Chính phủ đưa ra ba nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ gồm: hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch; thu hút vốn đầu tư toàn xã hội và thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Cụ thể, giảm 15% tiền thuê đất phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất trực tiếp của Nhà nước bị ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch Covid-19; miễn phí bảo lãnh phát sinh trong năm 2020 đối với các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp hàng không còn dư nợ đến ngày 31-12-2019; giảm 50% giá cất - hạ cánh và giá dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với các chuyến bay nội địa từ tháng 3 đến hết tháng 9-2020; áp dụng mức giá 0 đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục Nhà nước quy định khung giá từ tháng 3 cho đến hết tháng 9-2020,… Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp; tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ. Đồng thời, cho phép không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và được bố trí vốn từ kế hoạch đầu tư công năm 2020. Ngoài ra, tiếp tục rà soát các quy định về ngân sách, đầu tư, xây dựng, tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công,…