Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp thông qua thúc đẩy cam kết kinh doanh liêm chính

Thứ Năm, 14-11-2019, 09:45

Sáng 13-11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam và Ðại sứ quán Anh tại Hà Nội, tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp thông qua thúc đẩy cam kết kinh doanh liêm chính".

Ðây là một trong các hoạt động trọng tâm của "Sáng kiến Liêm chính giữa Doanh nghiệp và Chính phủ" (GBII) do VCCI thực hiện trong khuôn khổ Dự án vùng "Thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng ở ASEAN" của UNDP, nhằm hỗ trợ xây dựng cơ chế minh bạch trong cả khu vực công và khu vực tư, tăng cường nhà nước pháp quyền, phòng, chống tham nhũng và xây dựng các điển hình doanh nghiệp có trách nhiệm.

Tại hội thảo, 11 hiệp hội doanh nghiệp ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được ghi nhận và tôn vinh vì đã chính thức ký Bản cam kết kinh doanh liêm chính. Các tham luận và ý kiến phát biểu đánh giá cao nỗ lực chống tham nhũng của Việt Nam; nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, đề xuất nhiều sáng kiến, đề cao giá trị cốt lõi của tính chính trực, trách nhiệm và hành vi đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp.

★ Sáng 13-11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (Trường đại học Kinh tế, Ðại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Tổ chức Oxfam tổ chức hội thảo khoa học, với chủ đề "Hướng tới một hệ thống thuế công bằng".

Tại hội thảo, Liên minh công bằng thuế Việt Nam và Oxfam công bố hai báo cáo nghiên cứu khoa học mới: "Báo cáo chi tiêu thuế ở Việt Nam, trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp" và "Báo cáo chi tiêu qua thuế - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam".

Các báo cáo và ý kiến trình bày tại hội thảo nhấn mạnh: Ở Việt Nam, nguồn thu ngân sách từ thuế giảm dần qua các năm, từ mức 27,3% GDP năm 2010, xuống còn 23,7% năm 2016; trong đó, thu từ thuế doanh nghiệp giảm mạnh từ 6,9% GDP năm 2010, còn 4,3% năm 2017. Ðiều này đặt ra thách thức lớn cho Việt Nam. Tính chung, các năm 2012-2016, tổng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 7% tổng thu ngân sách nhà nước, tương ứng 5% tổng chi ngân sách nhà nước và luôn cao hơn chi ngân sách nhà nước cho y tế...

Một số chuyên gia tài chính đề xuất Việt Nam cần tiếp tục cải cách thuế theo hướng công bằng và hiệu quả hơn trong bối cảnh hội nhập mới.

★ Ngày 13-11, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo và triển lãm quốc tế về in-tơ-nét vạn vật (IoT) và bảo mật thông tin, với sự tham gia của các chuyên gia về công nghệ thông tin, các doanh nghiệp.

Hội thảo tập trung các chuyên đề: Khai thác tiềm năng in-tơ-nét vạn vật trong quá trình chuyển đổi số và quản lý an toàn thông tin trong thế giới IoT. Các đại biểu giới thiệu, phân tích và thảo luận những ứng dụng IoT mới nhất trong các lĩnh vực, như: Hệ thống quản lý giao thông thông minh, quản lý tòa nhà thông minh, tiết kiệm năng lượng; cập nhật những xu hướng tiến công an ninh mạng thế hệ mới, các giải pháp bảo mật thông tin…