PVN đạt doanh thu hơn 283 nghìn tỷ đồng

Thứ Hai, 13-07-2020, 03:38

Ngày 11-7, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, tổng sản lượng khai thác quy dầu trong sáu tháng đầu năm 2020 đạt 10,73 triệu tấn, vượt 4,2% kế hoạch và bằng 52,7% kế hoạch năm; sản xuất điện đạt 10,9 tỷ kWgiờ, bằng 98,7% kế hoạch; sản xuất đạm đạt 962,4 nghìn tấn, vượt 13,5% kế hoạch; sản xuất xăng dầu đạt 6,4 triệu tấn, bằng 96,3% kế hoạch và bằng 54,2% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu đạt 283,5 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách đạt 32 nghìn tỷ đồng.

PV