Phát triển nông nghiệp, nông thôn, tiềm năng và triển vọng

Thứ Hai, 26-11-2018, 21:29
Hội thảo thứ ba với chuyên đề Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hoá nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

NDĐT - Chiều 26-11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Chính phủ, các bộ, ngành tổ chức ba hội thảo quốc tế nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, ngành chủ trì các hội thảo.

Tại Hội thảo thứ nhất với chủ đề “Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng”, các đại biểu tập trung thảo luận về những kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ nông dân của một số nước; định hướng phát triển các chương trình tín dụng hỗ trợ nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua 5 năm triển khai Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, Bộ đã xây dựng sáu đề án tái cơ cấu các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa nội dung, giải pháp và lộ trình tái cơ cấu trong từng lĩnh vực, phân ngành cụ thể là trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến nông, lâm, thủy sản và nghề muối. Bên cạnh đó, Bộ tham mưu hoàn thiện nhiều văn bản, chính sách thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp nước ta đã thực sự chuyển mạnh từ phát triển chiều rộng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng. Đến tháng 11-2018, cả nước có 3.595 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 40,3% tổng số xã và có 56 đơn vị cấp huyện đạt nông thôn mới.

Hội thảo thứ hai có tên “Thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn” cũng thu hút đông đảo người quan tâm. Các ý kiến và tham luận tại hội thảo đã làm rõ vai trò của khoa học và công nghệ như là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong đó có lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Trong khuôn khổ hội thảo, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin về nghiên cứu khoa học - công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững. Các chuyên gia quốc tế trao đổi về nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao và các giải pháp công nghệ hiện đại, công nghệ chế biến phục vụ cho nông nghiệp. Ngoài ra, các đại biểu cũng trao đổi chuyên sâu với các nhà quản lý, chuyên gia khoa học công nghệ trong và ngoài nước về cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất.

Tại Hội thảo thứ ba với chuyên đề “Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hoá nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, các đại biểu đến từ Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thảo luận về thúc đẩy đầu tư cho hàng hóa nông nghiệp Việt Nam. Các chuyên gia trình bày những nghiên cứu về “Cơ hội cho hàng hóa nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do - FTA thế hệ mới”; “Các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với đầu tư nông nghiệp”; “Chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn”.

Các hội thảo thu hút hơn 1.000 khách mời tham gia, là cơ hội tốt để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp tìm lời giải cho bài toán phát triển thị trường hàng hóa nông sản tại Việt Nam; phân tích, đánh giá tiềm năng, cơ hội phát triển, hạn chế của nông nghiệp Việt Nam trong thời gian qua; đưa ra định hướng, đề xuất các giải pháp hữu ích cho các doanh nghiệp nông nghiệp.

Bên lề hội thảo là gần 100 gian hàng của các ngành, địa phương, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, được trưng bày đẹp, thu hút hàng nghìn khách tham quan. Theo chương trình, ngày 27-11 sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

HÀ HỒNG HÀ