Lạng Sơn hợp nhất 11 chi cục thuế thành bốn chi cục thuế khu vực

Thứ Hai, 24-06-2019, 04:19

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa công bố quyết định hợp nhất 11 chi cục thuế thành bốn chi cục thuế khu vực theo Quyết định số 780/QĐ-BTC ngày 10-5-2019 của Bộ trưởng Tài chính về việc thành lập chi cục thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất các chi cục trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, hợp nhất chi cục thuế các huyện: Chi Lăng và Hữu Lũng thành Chi cục Thuế khu vực I; hợp nhất chi cục thuế các huyện: Đình Lập và Lộc Bình thành Chi cục Thuế khu vực II; hợp nhất Chi cục thuế các huyện: Văn Lãng và Tràng Định thành Chi cục Thuế khu vực III; hợp nhất chi cục thuế các huyện: Văn Quan, Bình Gia và Bắc Sơn thành Chi cục Thuế khu vực IV.

PV