[Infographic] Tình hình doanh nghiệp nửa đầu năm 2019

Thứ Bảy, 29-06-2019 18:17

NDĐT - Sáu tháng đầu năm 2019, có gần 67.000 doanh nghiệp thành lập mới, hơn 21.600 doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng lần lượt 3,8% và 31,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

GIANG KHÔI