[Infographic] Hộ kinh doanh được hỗ trợ như thế nào?

Thứ Tư, 29-04-2020 10:30

NDĐT – Theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Quyết định số 15 /2020/QĐ-TTg ngày 24-04-2020, những hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng, phải tạm ngừng hinh doanh do đại dịch Covid-19, sẽ được hỗ trợ một triệu đồng/hộ/tháng.

XUÂN BÁCH, ĐỒ HỌA: ĐỨC TRUNG