Hướng tới hiện thực hóa mô hình kho bạc số

Thứ Sáu, 21-08-2020, 18:26

Ngày 21-8, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức trực tuyến Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V. Tham dự Hội nghị là các điển hình tiên tiến trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước từ trung ương tới địa phương.

Báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo KBNN cho biết, trong thời gian qua, các cơ quan KBNN các cấp đã quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vị trí vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức, người lao động toàn hệ thống KBNN, nhiều phong trào thi đua được KBNN phát động và triển khai. Việc tổ chức tốt công tác thi đua và khen thưởng đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo nên không khí sôi nổi trong toàn hệ thống, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ công chức và người lao động của hệ thống KBNN nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong lĩnh vực thu NSNN, KBNN đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cải cách và hiện đại hóa công tác thu NSNN thông qua các chương trình phối hợp thu, ủy nhiệm thu giữa các cơ quan trong ngành Tài chính với các ngân hàng thương mại (NHTM), mở rộng mạng lưới tài khoản chuyên thu tại năm hệ thống NHTM, thu qua điểm chấp nhận thẻ, thu qua Cổng dịch vụ công quốc gia…

Trong lĩnh vực chi NSNN, hệ thống KBNN đã có nhiều đổi mới. Điển hình là cải cách kiểm soát cam kết chi NSNN, cải cách quản lý kiểm soát chi qua KBNN theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát chi; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; thực hiện cơ chế “một cửa, một giao dịch viên” tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Từng bước chuyển từ “kiểm soát soát trước, thanh toán sau” sang “thanh toán trước, kiểm soát sau”. Từ năm 2018, KBNN đã mở rộng dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, đã có hơn 84 nghìn đơn vị sử dụng ngân sách đăng ký tham gia (chiếm gần 92%); tỷ lệ giao dịch qua dịch vụ công đạt hơn 70%. Đây được coi là bước tiến vững chắc để KBNN triển khai kho bạc điện tử, hướng đến Kho bạc số, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN theo chức năng nhiệm vụ của KBNN.

Trong những năm qua, KBNN là đơn vị đi đầu trong ngành Tài chính về việc thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả, từ năm 2015 đến nay, toàn hệ thống KBNN đã cắt giảm được 251 phòng thuộc KBNN cấp tỉnh, cắt giảm 64 KBNN huyện và tương đương; giảm gần 2.000 cấp tổ thuộc KBNN cấp huyện. Về sắp xếp, bố trí cán bộ, KBNN đã cắt giảm được 632 vị trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương; cắt giảm hơn 2.600 công chức lãnh đạo cấp tổ. Số biên chế cắt giảm so với năm 2015 là 1.508 chỉ tiêu; tinh giản biên chế được 174 trường hợp (đạt tỷ lệ 74% so với kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021).

Cũng tại Hội nghị lần này, KBNN đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước về những thành tích xuất sắc của hệ thống KBNN trong công tác tài chính - ngân sách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

SÔNG TRÀ