Hợp nhất, giảm đầu mối các chi cục thuế tại Đác Lắc

Thứ Năm, 20-06-2019, 17:57
Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đác Lắc trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục thuế khu vực.

NDĐT - Ngày 20-6, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị công bố quyết định hợp nhất 10 chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đác Lắc thành năm chi cục thuế khu vực. Việc hợp nhất này chính thức từ ngày 1-7-2019.

Cụ thể, hợp nhất Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Năng thành Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ-Krông Năng, trụ sở đặt tại thị xã Buôn Hồ; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Krông Ana và huyện Cư Kuin thành Chi cục Thuế khu vực Krông Ana-Cư Kuin, trụ sở đặt tại huyện Krông Ana; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Ea H’leo và huyện Krông Búc thành Chi cục Thuế khu vực Ea H’leo-Krông Búc, trụ sở đặt tại huyện Ea H’leo; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Lắc và huyện Krông Bông thành Chi cục Thuế khu vực Lắc-Krông Bông, trụ sở đặt tại huyện Lắc; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Ea Kar và huyện M’Đrắc thành Chi cục Thuế khu vực Ea Kar-M’Đrắc, trụ sở đặt tại huyện Ea Kar.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đác Lắc thực hiện theo quyết định hiện hành của Bộ trưởng Tài chính. Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đác Lắc có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đác Lắc Bùi Văn Chuẩn cho biết, sau khi thực hiện việc hợp nhất các chi cục thuế thì ngành thuế Đác Lắc giảm năm chi cục thuế so với trước đây. Việc hợp nhất các chi cục thuế thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế về sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, quy trình nghiệp vụ, hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý tài chính, tài sản, công tác Đảng, đoàn thể để triển khai kịp thời nhiệm vụ quản lý thuế của các chi cục thuế khu vực theo đúng quy định, bảo đảm phát huy hiệu quả sau khi hợp nhất.

Việc hợp nhất các chi cục thuế nhằm mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy đến năm 2020 giảm tối thiểu 50% số chi cục thuế hiện có và tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Ngành thuế tỉnh Đác Lắc cũng cam kết, việc thành lập các chi cục thuế khu vực không gây khó khăn phiền hà đến người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đác Lắc Nguyễn Tuấn Hà chúc mừng Cục Thuế tỉnh Đác Lắc là đơn vị đầu tiên được chọn triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, để hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người nộp thuế, ngành Thuế cần tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ trong ngành; nhanh chóng ổn định hoạt động sau sáp nhập bảo đảm thông suốt và hoàn thành các chỉ tiêu được giao; tăng cường cải cách hành chính thuế và áp dụng công nghệ thông tin trong khai thuế, nộp thuế điện tử; chủ động tuyên truyền chủ trương hợp nhất để người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch thuận lợi.

UBND các huyện hỗ trợ các Chi cục Thuế khu vực trong quản lý, khai thác nguồn thu, phối hợp công tác chống thất thu. Chi cục Thuế khu vực phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ nêu cao kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 trên địa bàn.

NGUYỄN CÔNG LÝ