Hậu Giang thu hút đầu tư để mở mang đô thị

Thứ Tư, 20-05-2020, 14:23

NDĐT - Ngày 20-5, tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo “Hậu Giang mở mang đô thị”, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư ở TP Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đây là cơ hội để tỉnh Hậu Giang trao đổi, chia sẻ với các nhà đầu tư về những điều kiện thuận lợi, tiềm năng, thế mạnh của Hậu Giang, những chính sách ưu đãi đầu tư cũng như quy hoạch, định hướng pháp triển đô thị trên địa bàn; nhu cầu thu hút, kêu gọi đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị, góp phần phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, xây dựng các khu đô thị mới hiện đại, đáp ứng yêu cầu mỹ quan, thân thiện với môi trường, tạo diện mạo mới cho đô thị.

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho công tác phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; xác định thực trạng đô thị Hậu Giang hiện nay cũng như đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị một cách đồng bộ, bền vững, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Hiện nay, Hậu Giang có 16 đô thị, gồm một đô thị loại 2, hai đô thị loại 3 và 13 đô thị loại 5. Theo chương trình phát triển đô thị của tỉnh Hậu Giang, dự kiến đến năm 2030, sẽ có 19 đô thị, trong đó: Một thành phố đô thị loại 2; một thành phố và một thị xã đô thị loại 3, bảy đô thị loại 4 và chín thị trấn là đô thị loại 5.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Lê Tiến Châu, để đạt mục tiêu nêu trên, thì nguồn lực đầu tư để hoàn thiện cơ sở hạ tâng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng tiêu chí từng loại đô thị là rất lớn. Trong khi đó, điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn, nên việc huy động nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị là rất cần thiết, nhằm tạo diện mạo mới cho đô thị, góp phần tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trên cơ sở đó, thời gian qua, Hậu Giang đã tăng cường công tác kêu gọi, thu hút đầu tư vào Hậu Giang, nhất là trong lĩnh vực nhà ở, phát triển đô thị. Đến nay, tỉnh đã lựa chọn và công nhận chủ đầu tư đối với 19 dự án khu đô thị mới, nhà ở thương mại; cho chủ trương nghiên cứu, tiếp cận lập quy hoạch chi tiết để đề xuất đầu tư đối với 62 dự án…

PHÙNG DŨNG