Hà Nội lập đường dây nóng xử lý vướng mắc dự án đầu tư công

Thứ Ba, 03-12-2019, 16:08

NDĐT - Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch năm 2019, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 5303/UBND-KHĐT giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư công.

Theo đó, đường dây nóng sẽ tiếp nhận phản ánh, xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án từ khâu hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện, phân bổ, giải ngân và quyết toán các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố; chủ trì với các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công cấp thành phố như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ… Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung chỉ đạo trên tại địa bàn quản lý.

Các chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án được giao kế hoạch năm 2019; kịp thời gửi hồ sơ các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để Kho bạc Nhà nước thực hiện ghi thu, ghi chi theo quy định. Các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ về tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp thành phố và quận, huyện, thị xã đã được Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo.

VIỆT ANH