Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nguồn điện vận hành trong năm 2025

Thứ Sáu, 14-02-2020, 04:42

Ngày 13-2, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp họp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình cung ứng điện và triển khai đầu tư các dự án điện đến năm 2025.

EVN cho biết, do tình hình thủy văn không thuận lợi, sản lượng thủy điện năm 2020 sẽ giảm khoảng 2,67 tỷ kW giờ. Do đó, EVN phải tăng sản lượng điện phát từ nhà máy nhiệt điện than khoảng hơn 1,9 tỷ kW giờ và 1,2 tỷ kW giờ từ các nhà máy nhiệt điện dầu. Trong giai đoạn 2021-2025, EVN đề xuất nhà máy điện Hiệp Phước chuyển đổi nhiên liệu, sử dụng khí LNG và bổ sung quy hoạch nâng công suất lên 1.125 MW để hạn chế đến mức thấp nhất việc vận hành nguồn phát nhiệt điện dầu có giá thành cao.

EVN kiến nghị Chính phủ cho phép đẩy nhanh, tăng công suất nhập khẩu điện; tiếp tục khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời. Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh yêu cầu EVN đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nguồn điện, sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công các dự án nguồn điện dự kiến vận hành trong năm 2025.

PV