Con số ấn tượng

Thứ Hai, 10-08-2020, 01:56

45.700 tỷ đồng là tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 7-2020, tăng 51,8% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, vốn T.Ư quản lý 8.300 tỷ đồng, tăng 101,8%; vốn địa phương quản lý 37.400 tỷ đồng, tăng 43,9%. Tính chung bảy tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 203 nghìn tỷ đồng, bằng 42,7% kế hoạch năm và tăng 27,2% so cùng kỳ.