Con số ấn tượng

Thứ Hai, 16-12-2019, 03:53

11,2 tỷ USD là tổng giá trị vốn đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp (DN) Việt Nam thông qua hoạt động góp vốn, mua cổ phần từ đầu năm đến nay, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 8.561 lượt góp vốn, mua cổ phần. Trong đó, có 2.092 lượt làm tăng vốn điều lệ của DN với giá trị vốn góp hơn 6,8 tỷ USD và 6.469 lượt mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị gần 4,4 tỷ USD.