Con số ấn tượng

Thứ Hai, 17-06-2019, 01:59

1,7 triệu tỷ đồng là tổng số vốn ước tính doanh nghiệp bổ sung cho nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2019, thông qua hoạt động thành lập doanh nghiệp mới và điều chỉnh tăng vốn điều lệ. Vốn bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,4 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2018.