Ảnh hưởng dịch Covid-19, hàng loạt doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Chủ Nhật, 29-03-2020, 09:34

NDĐT - Tổng cục thống kê cho biết, khu vực doanh nghiệp gặp khó khăn hơn trong quý 1/2020 do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19, khiến số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh lên tới 18,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 26%.

Trong ba tháng đầu năm, cả nước có 29,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước; 14,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1,6%; đáng chú ý là số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn lên tới 18,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 26%.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy các doanh nghiệp kỳ vọng dịch Covid-19 sẽ kết thúc sớm nên dự báo tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 2 khả quan hơn quý 1.

Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong quý 1 là hơn 351 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là hơn 243 nghìn lao động, giảm 6,4% về vốn đăng ký và giảm hơn 23% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong quý 1 đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 552,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của hơn 9.000 doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý 1 là hơn 903 nghìn tỷ đồng, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có gần 15 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp trở lại hoạt động trong quý 1 lên 44,5 nghìn doanh nghiệp.

Trong quý 1, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 18,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là hơn 12 nghìn doanh nghiệp, giảm 20,6%. Ngoài ra còn có hơn 4.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tương đương với cùng kỳ năm trước.

X.B