TP Hồ Chí Minh vinh danh 66 thủ khoa

Thứ Hai, 28-10-2019, 10:58

Ngày 26-10, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Vinh danh thủ khoa" năm 2019 nhằm tuyên dương các tân thủ khoa sinh viên và tân cử nhân tốt nghiệp thủ khoa năm học 2019.

Tại chương trình, Ban tổ chức vinh danh 66 thủ khoa thuộc 43 trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố, trong đó, có 40 thủ khoa đầu vào các trường đại học, cao đẳng, học viện và 26 thủ khoa tốt nghiệp các ngành năm học 2019.

Qua sáu năm, chương trình vinh danh 491 thủ khoa, gồm: có 227 thủ khoa đầu vào và 264 thủ khoa đầu ra tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

PV