Hà Nội thành lập Hội đồng biên soạn nội dung Giáo dục địa phương

Thứ Ba, 21-04-2020, 09:15
Học sinh tiểu học Hà Nội (Ảnh: THUỲ LINH)

NDĐT - Thành phố Hà Nội vừa có quyết định thành lập Hội đồng biên soạn Giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn TP. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Chử Xuân Dũng làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng biên soạn nội dung Giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1516/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng biên soạn là Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang. Hội đồng có 14 ủy viên, hai thư ký.

Nhiệm vụ của Hội đồng là giúp UBND TP Hà Nội xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức biên soạn nội dung Giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn TP theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, kế hoạch của UBND TP và các quy định hiện hành của pháp luật bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Giáo dục địa phương là nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai thực hiện từ năm học 2020-2021. Trước đó, TP đã ban hành Kế hoạch về tổ chức biên soạn và thực hiện nội dung Giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố. Nội dung giáo dục địa phương nhằm thực hiện mục tiêu môn học, giúp học sinh gắn kết kiến thức được học với những vấn đề văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, hướng nghiệp, chính trị - xã hội, môi trường của Hà Nội. Trong năm 2020, tài liệu giáo dục địa phương sẽ được tổ chức biên soạn, hoàn thiện và tổ chức dạy đối với học sinh lớp 1 trên địa bàn thành phố; năm 2021 sẽ hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12.

THANH XUÂN