Hà Nội tăng hơn 2.600 biên chế cho giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách

Thứ Tư, 04-12-2019, 19:02

NDĐT - Ngày 4-12, tại kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo Nghị quyết này, năm 2020 thành phố có 9.479 người biên chế hành chính, trong đó có 8.042 biên chế công chức và 1.437 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; biên chế sự nghiệp là 142.564 người, trong đó có 122.765 biên chế viên chức, 10.869 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 8.930 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo định mức.

Như vậy, số biên chế công chức sử dụng năm 2020 của TP Hà Nội giảm 185 chỉ tiêu; biên chế viên chức giảm một nghìn chỉ tiêu; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP giảm 405 chỉ tiêu so với năm 2019. Riêng lao động hợp đồng theo định mức không thay đổi so với năm 2019.

Ngoài ra, trong kế hoạch sử dụng biên chế năm 2020 có tăng 2.692 biên chế để bố trí cho giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ và một phần dự phòng phát sinh năm 2020, tạm thời đưa vào quỹ dự phòng biên chế và sẽ phân bổ cho các trường trên cơ sở định mức và kết quả thực tế tuyển dụng đối với các giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách còn phải tiếp tục giải quyết.

QUỐC TOẢN